7 خرداد 1401 02:25

نیک سینا اکسیر

آرشیو سایت نیک سینا اکسیر

فیبریلاسیون دهلیزی چیست؟ 

فیبریلاسیون دهلیزی

فیبریلاسیون دهلیزی چیست؟  به طور معمول در یک انسان بالغ فواصل بخش های مختلف نوار قلب منظم بوده و این نشانه ضربان قلب منظم می

Read More »