14 خرداد 1402

نیک سینا اکسیر

آرشیو سایت نیک سینا اکسیر

فیبریلاسیون دهلیزی چیست؟ 

فیبریلاسیون دهلیزی

فیبریلاسیون دهلیزی چیست؟  به طور معمول در یک انسان بالغ فواصل بخش های مختلف نوار قلب منظم بوده و این نشانه ضربان قلب منظم می

Read More »