7 خرداد 1401 12:39

نیک سینا اکسیر

آرشیو سایت نیک سینا اکسیر

کرونا امیکرون

سویه جدید امیکرون در امریکا

طبق گفته مقامات بهداشتی آمریکا نوع “BA.۲.۱۲.۱” که از زیرشاخه‌های سویه امیکرون است در حال افزایش بوده و یک‌پنجم موارد جدید ابتلا در این کشور

Read More »