18 مرداد 1401

نیک سینا اکسیر

آرشیو سایت نیک سینا اکسیر

فیبریلاسیون دهلیزی چیست؟ 

فیبریلاسیون دهلیزی

فیبریلاسیون دهلیزی چیست؟  به طور معمول در یک انسان بالغ فواصل بخش های مختلف نوار قلب منظم بوده و این نشانه ضربان قلب منظم می

Read More »
اخبار ویروس آبله میمون

آبله میمون

بیش از 80 مورد آبله میمون در حداقل 12 کشور تایید شد. سازمان جهانی بهداشت گفته است که 50 مورد مشکوک دیگر به ویروس آبله

Read More »