3 مرداد 1403

نیک سینا اکسیر

آرشیو سایت نیک سینا اکسیر

کرونا امیکرون

سویه جدید امیکرون در امریکا

طبق گفته مقامات بهداشتی آمریکا نوع “BA.۲.۱۲.۱” که از زیرشاخه‌های سویه امیکرون است در حال افزایش بوده و یک‌پنجم موارد جدید ابتلا در این کشور

Read More »