4 مرداد 1403

نیک سینا اکسیر

آرشیو سایت نیک سینا اکسیر

نقش ویتامین D در طی بارداری

ویتامین دی در بارداری

ارتباط سطوح ویتامین دی خون زنان باردار با برخی پیامدهای بارداری: کمبود ویتامین دی در طی بارداری و در حين زايمان امری شايع است. يافته

Read More »