4 مرداد 1403

سیتی کولین و ویروس کرونا

سیتی کولین قادر است التهابات مغزی و نورونی ناشی از ویروس کرونا را از بین ببرد!

نتایج جدید بدست آمده از مقالات حاکی از آن است که سیتی کولین قادر است التهابات مغزی و نورونی ناشی از ویروس کرونا را از بین ببرد. استفاده از سیتی کولین به عنوان یک پروتکل درمانی جهت کنترل التهاب های ناشی از کرونا قابل ارائه می‌باشد.

بیماری کرونا ویروس 2019 (COVID-19) یک بیماری همه گیر فعلی است.  این بیماری توسط یک سندرم حاد تنفسی جدید ویروس کرونا ویروس تنفسی نوع 2 (SARS-CoV-2) ایجاد می شود. عفونت SARS-CoV-2 با تظاهرات عصبی مختلف به دلیل اختلال در سد خونی مغز (BBB)، التهاب عصبی، و آسیب نورون محیطی یا به دلیل نوروتروپیسم مستقیم SARS-CoV-2 مرتبط است. علی رغم بسیاری از عوامل تغییر کاربری که در پروتکل های درمانی مختلف در مدیریت کووید-19 گنجانده شدند این عوامل ریشه‌کنی، درمان مؤثری برای SARS-CoV-2 ایجاد نکردند، و ادامه جستجو برای عوامل جدید ضد SARS-CoV-2 امروزه یک نوع چالش است. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی بالقوه سیتی‌کولین در مدیریت COVID-19 انجام شد.

عفونت SARS-CoV-2 با تظاهرات عصبی مختلفی مرتبط است. مکانیسم اساسی اختلالات عصبی روانپزشکی در COVID-19 ممکن است به دلیل اختلال در BBB ناشی از سیتوکین، التهاب عصبی و آسیب نورون محیطی یا به دلیل نوروتروپیسم مستقیم SARS-CoV-2 باشد. همچنین، یک پاسخ التهابی اغراق‌آمیز می‌تواند مکانیسم پیشنهادی برای پیشرفت اختلالات عصبی و سایر اختلالات عصبی در COVID-19 باشد. CTN از طریق اثرات ترمیمی عصبی خود، در برابر اختلالات عصبی و آسیب‌زای مغزی مختلف فعالیت محافظتی عصبی دارد.

به دلیل خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی خود، همراه با تعدیل SIRT1، انتقال عصبی، و اختلال عملکرد هیپوتالاموس-هیپوفیز، CTN می تواند در برابر التهاب عصبی و شدت COVID-19 موثر باشد. مطالعات تجربی، پیش بالینی و بالینی بیشتر برای تایید نقش بالقوه CTN در مدیریت COVID-19 ضروری است.

Al-kuraishy, H.M., Al-Buhadily, A.K., Al-Gareeb, A.I. et al. Citicoline and COVID-19: vis-à-vis conjectured. Naunyn-Schmiedeberg’s Arch Pharmacol (2022)

منبع: https://doi.org

دیدگاه ها

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.