4 مرداد 1403

کدام سیب برای سلامتی بهتر است، قرمز، زرد یا سبز؟