4 مرداد 1403

🔹 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حذف غربالگری جنین گفت: یکی از اشتباهات مجلس این بود که طرح های مهمی چون طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را غیر علنی و به صورت اصل ۸۵ بررسی کرد. ای کاش این طرح در صحن مجلس مورد بررسی قرار میگرفت.

🔹محمدعلی محسنی بندپی افزود: با حذف غربالگری تعداد افرادی که دچار ناهنجاری های مادرزادی هستند، افزایش پیدا می کند. با اجرای این قانون عملا ناهنجاری ها را تشخیص نمی دهیم و نه تنها تعداد افراد با معلولیت در جامعه بیشتر می شود بلکه به واسطه عدم استفاده از تکنولوژی مدرن، فرصت درمان بعضی از ناهنجاری هایی را هم که در دوران جنینی قابل تشخیص هستند، از دست می دهیم و تعداد افرادی که با ناهنجاری های مادرزادی متولد میشوند بیشتر می شود و خانوادهها بیشتر زجر می کشند.

منبع خبر: https://lnkd.in/dBHrm7bg

دیدگاه ها

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.