4 مرداد 1403

توانایی-تشخیص-چند-نوع-سرطان-با-تست-سرطان-Galleri

🟧شرکت بیوتکنولوژی آمریکایی گِریل (Grail) اعلام کرد:
مطمئنیم که تست تشخیص سرطان این شرکت رشد کارکردها و کارآییهای لازم را دارد.

باب راگوسا، مدیرعامل گِریل افزود:
این آزمایش خون که گالری (Galleri) نام دارد، میتواند چندین نوع سرطان را بهموقع تشخیص دهد و ۸۰ درصد سرطانهایی را که در حال حاضر غربالگری نشدهاند و منجر به مرگ میشوند، هدف قرار میدهد.

«گالری» یک آزمایش خونِ به اصطلاح آزمایشگاهی است که فقط در آمریکا و با قیمت ۹۴۹ دلار به فروش میرسد.

اینک دو کارآزمایی بالینی بزرگ در جریان است برای ارائه و کسب تأییدیه از FDA. این تأییدیه میتواند منجر به پذیرش گستردهتر این تست شود.

🟧

دیدگاه ها

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.