4 مرداد 1403

برتری داروی تزریقی Lenacapavir نسبت به قرص روزانه Truvada در پیشگیری از HIV

🟧گیلیاد ساینسز:

یک مطالعه فاز نهایی نشان داد که داروی تزریقی این شرکت با نام لناکاپاویر (Lenacapavir) با تاثیر درازمدت در پیشگیری از عفونت HIV در زنان در مقایسه با قرص روزانهی ترووادا (Truvada) ساخت همین شرکت موثرتر است.

دادهها حاکی از این است که زنانی که داروی لناکاپاویر (Lenacapavir) را دریافت کردند در مقایسه با سطوح پیشزمینه HIV در بیمارانی که از هیچ رژیم پیشگیری استفاده نکردند، هیچ موردی از عفونت HIV وجود نداشت.

دارویی مانند لناکاپاویر که فقط ۲ بار در سال تجویز میشود میتواند یک انتخاب پیشگیرانه باشد که بسیار بهتر در زندگی خیلی از مردم جا بیفتد.

اکنون داروی ترووادا برای درمان HIV و همچنین در یک رژیم پیشگیری بهنام پیشگیری قبل از مواجهه (PrEP) استفاده میشود.

🟧

دیدگاه ها

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.